Znovunapojení

Znovunapojení (The Reconnection) je doslova znovunapojení axiatonálních drah vesmíru s Vašimi meridiány a energetickými drahami Země.

 

Znovunapojení je něco tak zásadního pro každého z nás, že by ho měl mít úplně každý. Provádí se JEDNOU za život. Je to něco, co Vás výrazně posune na Vaší životní cestě (i přesto,že máte pocit, že na to nejste připraveni). Velice brzy po něm začne docházet k značným posunům ve Vašem vývoji. Nedá se předem říci, které to budou právě u Vás. Je to velice individuální. Někdy také dochází k zázračným vyléčením.


Znovunapojení probíhá stejně jako Rekonektivní léčení. Je bezdotykové, ležíte na masážním stole a relaxujete. Může dojít k různým projevům, které však nejsou nepříjemné např. kručení v žaludku, chvění očních víček, pocity tepla nebo chladu, šimrání. Můžete cítit vůně, které Vám přijdou naprosto jasné, jako by Vám někdo dal třeba květinu před nos. Můžete vidět různé barvy apod. U každého jsou prožitky jiné.

 

Jedná se o dvě sezení, které musí být dokončeny maximálně ob den. A jedno sezení trvá asi 45 minut.

 

Znovunapojení není žádná fikce!!! Její existenci potvrzují nejen duchovní bytosti z vyšších dimenzí, ale také každodenní život a vědecké zkoumání. Znovunapojení je proces, který nás spojuje s vesmírem a umožňuje nám reintegrační léčení. Tyto léčivé a evoluční frekvence přicházejí na zem prostřednictvím světelného a informačního spektra, jež v minulosti na Zemi neexistovalo. Jedině skrze reintegraci jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací. Jedině skrze tyto nové úrovně jsme schopni navázat spojení s vesmírem. Myslím, že jste připraveni udělat si určitou představu o tom, jak tento proces funguje a odkud pochází. 

 

Vítám Vás do sféry nového. Je to jiné. Je to reálné a je to ve Vás!!! Naštestí si nemusíme vymýšlet neuvěřitelné příběhy o zdroji a povaze této energie. Reintegrační léčení potvrzují poslední teorie nukleární a kvantové fyziky, která převrací naruby všechno, co jsme my lidské bytosti považovali za realitu. Čas plyne dozadu, gravitace roste úměrně se vzdáleností a hmotu a energii tvoří vibrující smyčky sekvencí.

 

Myslíte si, že jste udělali všechno pro své zdraví?! Závěrem bych Vám chtěl říct, že Rekonektivní léčení a Znovunapojení je opravdový zázrak a to ve všech dostupných směrech. Nedá se to srovnávat s žádnými dostupnými technikami. Tohle je dál, za všemi technikami.

 

A moje zdravotní problémy?
Žádné nejsou!